Studio Monitor M5 200W 4 Ohm

1283

SKU: 6e10a2210aae Kategoria:

Opis

 

Pasywne monitory studyjne Alto M 5

 

Specyfikacja techniczna:
– 2x 5 calowe g³oœniki niskotonowe
– jedwabny kopu³kowy g³oœnik wysokotonowy 1-calowy
– moc ci¹g³a: 80 Wat AES
РskutecznoϾ: 95 dB
– Impendancja: 4 Ohm
– prze³¹cznik ods³uchu: pola bliskiego lub dalekiego
– czêstotliwoœæ podzia³u: 2,3 – 3kHz (1m/W)
– pasmo przenoszenia: 40Hz – 15kHz
– waga: 6,6 kg
– wymiary: 376×223,5×267
– ekranowany magnetycznie